1A - klasa o profilu prawno - politologicznym, języki obce: angielski i francuski – przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy;

 • przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: historia i WOS oraz dodatkowy przedmiot rozszerzony do wyboru przez ucznia spośród podanych*: (j. angielski, j. francuski, j. polski, geografia, matematyka);
 • edukacja prawna
 • historia myśli politycznej;

1B - klasa z rozszerzonym nauczaniem wiedzy o finansach  i bankowości, języki obce: angielski i niemiecki – przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, matematyka, geografia, język obcy;

 •  przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: matematyka i geografia oraz dodatkowy przedmiot rozszerzony do wyboru przez ucznia spośród podanych*: (j. angielski, j. niemiecki, j. polski, fizyka, wos);
 • geografia polityczna świata;
 • wstęp do ekonomii;

1C - klasa z rozszerzonym nauczaniem matematyki i informatyki, języki obce: angielski i niemiecki – przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, język obcy;

 • przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: matematyka i informatyka oraz dodatkowy przedmiot rozszerzony do wyboru przez ucznia spośród podanych*: (fizyka, geografia);
 • wstęp do grafiki komputerowej;
 • historia myśli przyrodniczej;

1D - kontynuacja autorskiej klasy humanistycznej z rozszerzonym programem edukacji humanistycznej i rozwoju osobistego, języki obce: angielski, francuski – przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, matematyka, historia, język obcy;

 • przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: język polski i historia oraz dodatkowy przedmiot rozszerzony do wyboru przez ucznia spośród podanych*: (j. angielski, j. francuski, geografia, matematyka, wos);
 • zarys historii sztuki;
 • zajęcia teatralne, filmowe, fotograficzne;
 • tutoring;

1E - klasa z rozszerzonym nauczaniem wiedzy o mediach, języki obce: angielski i francuski,– przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, matematyka, historia, język obcy;

 • przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: język polski  i historia oraz dodatkowy przedmiot rozszerzony do wyboru przez ucznia spośród podanych*: (j. angielski, j. francuski, geografia, matematyka, wos);
 • zajęcia z kultury języka i stylistyki;
 • warsztaty dziennikarskie;
 • kurs historii kina;

1F - klasa klasa z rozszerzonym  programem nauczania biologii i chemii, języki obce angielski i niemiecki – przy rekrutacji punktowane oceny z przedmiotów: język polski, matematyka, biologia, chemia;

 • przedmioty nauczane obowiązkowo na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia oraz matematyka;
 • kurs ratownictwa medycznego
 • metody eksperymentalne w biologii i chemii.


* wybrany przedmiot będzie realizowany pod warunkiem utworzenia się grupy minimum 15 osób.

 

Oferta szkoły

Plan nauczania dla klas I od września roku szkolnego 2018/19:

klasa 1a  klasa 1b  klasa 1c   klasa 1d   klasa 1e   klasa 1f

 

Co nas wyróżnia spośród innych szkół?

 • bogate tradycje szkoły, założonej w 1860 roku, upaństwowionej w 1922 roku;
 • tytuł Złotej Szkoły w rankingu Perspektyw w roku 2014, 2015, 2016 i 2017
 • liczne wyróżnienia i certyfikaty (Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Wspierająca Uzdolnionych Wars i Sawa, Szkoła z Pomysłem, II miejsce w XLVIII Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży
 • kształcenie uzdolnionej młodzieży w ramach projektu „Klasa BGŻ”;
 • wymiana z krajami Unii Europejskiej (Francja, Włochy, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Chorwacja) i Turcja;
 • Festiwale filmowe, muzyczne i taneczne;
 • sesje naukowe poświęcone różnym tematom;
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie, bogate zbiory biblioteki, czytelni i wideoteki;
 • internat działający 7 dni w tygodniu;
 • mnóstwo atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych organizowanych zgodnie z zainteresowaniami uczniów;
 • pracownia komputerowa, centrum multimedialne, stały dostęp do internetu w salach lekcyjnych, a także w szkolnej czytelni; bezpłatne WiFi dla uczniów
 • stołówka szkolna, sklepik oraz kawiarenka;
 • opieka pielęgniarska, pedagogiczna i psychologiczna;
 • dwie sale gimnastyczne, sala do TRX;
 • nowe boiska oraz bieżnia tartanowa
 • imponujące osiągnięcia sportowe, artystyczne;
 • przyjazna atmosfera;
 • i moglibyśmy tak jeszcze dłuuuuugo wymieniać!