Konta bankowe:

Konto Rady Rodziców: 64 1910 1048 2219 0199 9868 0001
Konto Stowarzyszenia Inspiracja: 44 1050 1038 1000 0005 0127 0920
Konto na które dokonujemy opłaty skarbowej za duplikaty legitymacji i odpisy świadectw: DBFO Warszawa, ul. Radomska 13/21
Nr 16 1030 1508 0000 0005 5084 1053

UWAGA!

Duplikaty świadectw Nowej Matury (od 2005r) wydaje OKE

Wnioski:

Duplikat świadectwa - informacje

Duplikat świadectwa - wzór

Duplikat legitymacji - informacje

Duplikat legitymacji - wzór