16 czerwca 2019 zmarła absolwentka naszej szkoły Teresa z Żółkowskich Kądzielowa autorka książki o naszej szkole i tajnym nauczaniu „Na Wawelskiej, Smolnej i Wilczej”, łączniczka i sanitariuszka AK, absolwentka wydziałów polonistyki i pedagogiki. Życie zawodowe poświęciła pracy z dziećmi i młodzieżą.

Była żywo zainteresowana losami naszej szkoły. Udzieliła uczniom wywiadu do jubileuszowej gazetki szkolnej w 90-lecie nadania naszej szkole imienia Słowackiego.

Cześć Jej pamięci!

Odbiór świadectw maturalnych w dniu 4 lipca 2019 r w godz. 11.00-13.00

Rekrutacja do 3 letniego liceum (po gimnazjum)
Sala 12 PARTER

Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia szkoły, kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu
21.06.2019 9:00-15:00
24.06-27.06. 2019 9:00-15:00
28.06.2019 9:00-16:00

Przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły, oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu
16.07. 2019 12:00-15:00
17.07. -23.07. 2019 9:00-15:00
24.07. 2019 9:00-10:00

Rekrutacja do 4 letniego liceum (po podstawówce)
Sala nr 11
Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia szkoły, kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu
21.06.2019 9:00-15:00
24.06-27.06. 2019 9:00-15:00
28.06.2019 9:00-16:00
Przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły, oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu
16.07. 2019 12:00-15:00
17.07. -23.07. 2019 9:00-15:00
24.07. 2019 9:00-10:00

Ruszają stypendia Marszałka dla zdolnej młodzieży z Mazowsza

Pismo

Regulamin

28 maja w Pałacu Prezydenckim odbyła się gala wręczenia dyplomów laureatom XIV Olimpiady Przedsiębiorczości. Laureatem tej edycji jest uczeń naszego liceum - Bartosz Mikosz.
Laureat wraz z opiekunem Elżbietą Rutką-Wierzejską i dyrektorem szkoły Agatą Dowgird odebrał dyplom z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, rektora SGH oraz przewodniczącej podkomitetu naukowego Olimpiady Przedsiębiorczości.
Serdeczne gratulacje!!!