Gratulujemy profesorowi Michałowi Nitkowi wyróżnień w ogólnopolskim konkursie Nauczyciel z pasją:

III miejsca w kategorii  najlepszy nauczyciel geografii w Polsce

III miejsca w kategorii najlepszy nauczyciel warszawski.

Dziekujemy uczniom za własną inicjatywę - zgłoszenie kandydatury nauczyciela oraz głosowanie w konkursie.

Dyrekcja

Dyrekcja VII LO informuje, że połowinki organizowane przez klasy drugie nie są imprezą szkolną. Nauczyciele nie biorą w niej udziału, a szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jej organizację i przebieg.

Słowacki FilmFest 2016 - kino muzyczne
3 czerwca 2016 r., godz. 17.30 aula liceum
W załącznikach publikujemy: tekst informacyjny, regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy
Słowacki FilmFest uzyskał nominację dla autora projektu do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 2015.

Podstawowe informacje

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

 

W latach 2015-2017 uczestniczymy w projekcie Erasmus+ ze szkołami z Włoch, Turcji, Hiszpanii, Grecji i Łotwy. Tytuł: EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020
Język projektu: angielski
Projektowane jest 6 mobilności. Każdy kraj opracowuje jeden temat i przygotowuje działania/zadania podejmowane wspólnie przez młodzież w grupach międzynarodowych podczas zjazdów i między zjazdami w czasie realizacji projektu. Produktem końcowym jest film nakręcony przez młodzież prezentujący tematykę projektu.
1. Włochy - Walka z wykluczeniem społecznym grudzień 2015 - 6 uczniów
2. Turcja - Problem przedwczesnego zakończenia nauki w szkole luty 2016 - 5 uczniów
3. Hiszpania - Problemy imigracji kwiecień 2016 - 6 uczniów
4. Polska - Związek między edukacją szkolną a rynkiem pracy październik 2016
5. Grecja - Innowacje edukacyjne i wykorzystanie narzędzi TiK w celu poprawy wyników nauczania luty 2017 - 6 uczniów
6. Łotwa Zdrowy tryb życia i problemy środowiska naturalnego kwiecień 2017 - 6 uczniów.

Szczegółowe informacje u p. Małgorzaty Malczyk.

Na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (zakładka Procedury Egzaminów) znajdują się ważne  dla Was informacje. Szczególną uwagę zwróćcie na komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
-    Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016
- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r.  w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2016 roku.
- Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 kwietnia 2014 r.  w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej w roku szkolnym 2015/2016.
- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2016 roku.

Zwróćcie uwagę również na zakładkę DOSTOSOWANIA EGZAMINÓW ;
- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016.

Absolwenci,
Bardzo ważna jest też informacja o opłatach za egzamin maturalny zawarta w Komunikacie Dyrektora centralnej Komisji Egzaminacyjnej  o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016. Nieuiszczenie wymaganej opłaty w wymienionych w dokumencie przypadkach skutkować będzie skreśleniem z list egzaminacyjnych. Opłaty będzie można wnosić od 01.01.2016 do 07.02.2016. Z dowodem wpłaty oraz wypełnionym załącznikiem 26a należy zgłosić się do OKE a następnie do szkoły macierzystej.

Troje zgłoszonych uczniów z klas wiedzy o mediach-E, zostało zakwalifikowanych do funkcji jurorów w prestiżowym ogólnopolskim Festiwalu Up to 21. Są to: Katarzyna Dąbrowa, Mateusz Szewczyk i Szymon Czyżmański z kl. 2e. Jurorzy aktualnie przechodzą szkolenie. Serdecznie gratulujemy!
Filmy trojga uczniów z naszej szkoły- klas dziennikarskich (Wiktorii Marek - Ryś, Jakuba Janowskiego oraz Szymona Czyżmańskiego) - zakwalifikowały się do pokazów w 34. edycji ogólnopolskiego festiwalu filmowego Dozwolone do lat 21.
Serdecznie gratulujemy!

Dnia 7 września w naszej szkole odbyła się uroczysta inauguracja kolejnej edycji programu Lekcje z ZUS oraz konkursu "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" z udziałem Elżbiety Łopacińskiej - prezesa ZUS, Doroty Sokołowskiej - Mazowieckiej Kurator Oświaty, Witolda Dzięciołowskiego - Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. Po wystąpieniu dyrektora szkoły oraz zaproszonych gości wyświetlono krótkie filmy przedstawiające m.in. Sondę uliczną na temat wiedzy Polaków o ubezpieczeniach społecznych. Uczennice VII LO przedstawiły prezentację obrazującą korzyści, jakie przyniósł im udział w projekcie Lekcje z ZUS oraz konkursie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się lekcja pokazowa prowadzona przez nauczycielkę VII LO p. Elżbietę Rutkę-Wierzejską na temat ubezpieczeń społecznych.

Przydatne linki

poczta bip bip

Kalendarz

październik 2015
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1